Contes Irregulars – Atomo 14

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

Contes Irregulars non è l’opera di un folle.

Moderno Don Chisciotte del delta dell’Ebro, nel sud della Catalogna occidentale, Xavier Pujals “Lo Surenyo” ci offre una raccolta di racconti brevi e “irregolari”, apparentemente sconnessi l’uno dall’altro e fuori da ogni regola imposta di rima e punteggiatura. Uno sguardo irriverente, cinico e sensibile sul mondo moderno afflitto da una crisi globale che colpisce ogni ambito dal personale al sociale. Un invito a riscoprire la semplicità e l’essenza delle relazioni personali, della natura, della terra e delle proprie radici.

L’11 è lieto di presentarvi questa raccolta de Lo Surenyo, pubblicando per ogni uscita un Atomo letterario contente due racconti in versione originale in catalano con traduzione in italiano a fronte.

Buona lettura!

Els dos perles

Un perla en l’argot del carrer és un espavilat que pren el pèl als altres.

Doncs bé, aquí no tenim un perla, sinó dos. I a la platja, plena de gom a gom de gent crèdula i relaxada. Els dos perles hi arriben i hi claven el para-sol.

Mmmmmmm… Torno a començar.

ELS DOS PERLES

Els dos perles arriben a la platja, plena a vessar. Estenen la tovallola. Es posen crema i s’estiren al sol una estona. Poc després, un d’ells es banya. L’altre espera.

De sobte, el perla del bany crida Una medusa, una medusa, de tal manera que el crit s’estén per tota la platja i aviat  hi ha un cercle que rodeja el lloc indicat.

Un noi valent s’hi acosta. Sembla gran, la medusa. Amb un pal, l’enretira. És una bossa de plàstic de supermercat embolicada en una pedra.

La gent es tomba cap al lloc dels interfectes, els covards denunciants de l’anomalia: no hi ha ningú. Ni rastre. Ningú no els ha vist. Sembla com si s’haguessin fos.

*

Els dos perles entren en un bar d’homes grans, dels de cigar, copa i comentari xenòfob. Demanen a la barra i comencen a beure. De cop es fan un petó als morros.

Els parroquians se’ls miren amb desconfiança. Hi ha murmuris. En veu baixa parlen amb desconfiança dels nois. No obstant això, no s’atreveixen a dir res.

Els dos perles es foten mà. La cosa agafa aires d’escàndol. “Iros a un hotel”, diu per fi algú. “Sí”, confirma algú altre. Envalentits, a poc a poc, tots hi diuen la seva.

A crits i empentes i insults i copets i amenaces aconsegueixen fer-los fora del bar. Maricons, maricones, se sent per tot el carrer, mentre ells marxen tranquil·lament agafats de la mà.

*

Els dos perles van a la universitat. A l’aula magna, un polític conservador disserta, flanquejat per una catedràtica i una personalitat cultural.

D’improvís, tots dos xicots pugen a l’estrada, a sobre la taula dels ponents i arrenquen a saltar com a micos i a proferir xiscles i esgarips i sons guturals de tota mena.

El desconcert és general. El polític intenta fer-los baixar a cop de diari. La catedràtica els pregunta per les raons. La personalitat cultural dubta de quina cara posar.

Finalment, abans el públic no els intenti linxar arriben els guàrdies de seguretat, però els perles, per un altre passadís, s’esmunyen i desapareixen.

*

Els dos perles al metro Catalunya, centre de la ciutat. Quarts de vuit del matí. Dia laborable. A l’andana i als trens no hi cap ni una agulla. Pugen a un vagó.

Un dels dos perles duu una motxilla. S’han situat a poca distància l’un de l’altre. En un moment determinat, comencen a dialogar en una llengua estranya.

Parlen gairebé a crits, a la cara al públic que tenen enmig. Aixequen cada vegada més els braços, gesticulen exageradament i la gent ha de fer-los lloc.

Just en arribar a l’estació Urquinaona, el de la motxilla, la llança enlaire, per sobre dels caps, alhora que fa un terrorífic crit de guerra amb totes les seves forces.

Estampida, corredisses, histèria sobretot. La massa abandona el metro cridant. Una bomba!, és l’expressió que tothom té a la boca. Histèria general, fins que un valent comprova a la motxilla no hi ha res.

*

Els dos perles en un piscolabis artístic, la inauguració d’una exposició del fill d’una afamat artista que també es vol obrir camí en el món de la pintura.

Els convidats vesteixen majoritàriament de blanc i de negre, fent gala de l’elegància que proporcionen els diners. Pica-pica, cava i cool jazz amenitzen la trobada.

Els dos perles es posen a cantar cançons de death metal i a agitar frenèticament els caps amb les melena impostades per a l’ocasió que freguen les copes dels comensals.

Deathhhhhr, deathhh! Roooorrrrrr. Els acords de guitarra distorsionada al límit inunden l’estança i els quadres abstractes queden impregnats d’ombres de banyes satàniques pertot arreu.

L’artista, o millor dit, l’aspirant a artista, que en un futur proper es quedarà en simple decorador d’interiors, i els seus amics els fan fora empenyent-los amb la punta dels dits.

*

Els dos perles irrompen en un altre tren, aquest cop en un vagó d’un regional, amb un mocador a la cara, armilla, texans, botes amb esperons i barret.

Duen dues pistoles a la mà cadascun d’ells. No diuen res, només apunten als passatgers que espantats comencen a treure’s rellotges, arracades i collars i a dipositar-los en un dels barrets.

Alguna cartera també apareix, les dels més acollonits, bàsicament. Els presumptes genets no diuen cap cosa: es limiten a apuntar al respectable.

La incomprensió apareix en les cares dels atracats, que esperen algun senyal que els alleugi. Però aquest no arriba i els dubtes i els temors creixen entre la gent.

Quan entren en un túnel, marxa la llum del vagó. Xiscles d’histèria, especialment masculins. Quan torna la llum, els dos perles s’han fet fonedissos, s’han esvaït.

*

Els dos perles aquest cop apareixen en un esdeveniment esportiu que se celebra pels carrers de Barcelona. Una prova ciclista amb punt i final  a la capital catalana.

Un ciclista que ha saltat del gran grup i s’ha escapat, és a punt d’arribar a la línia d’arribada. Li manca una petita pujada de dos-cents metres. Travessa un tram estret i enfila la recta final.

És quan els dos perles salten al bell mig de la via horriblement vestits i fent grans escarafalls barren el pas al ciclista, el qual no té més remei que aturar-se per no atropellar-los.

Aleshores un dels dos perles es treu un mocador amb què eixuga el front del ciclista, mentre l’altre li posa al davant un plànol de la ciutat i assenyala el Parc Güell.

Ell els assenyala cap a la muntanya, moment en què el gran grup supera el ciclista solitari, que no se’n sap avenir de la seva sort i intenta arribar, ho intenta i, és clar, ja no pot.

*

Finalment, els dos perles  tornen al seu escenari inicial i un fa com que s’ofega, mentre l’altre, passejant distret i a la lectura d’un llibre per la vora del mar

El veu i tanca el llibre, les aventures del Tirant, i el dóna a un nen que feia un castell a la sorra, i també es treu les ulleres, que van a parar a una nena amb una pilota

I el perla es treu la roba, tota, que deixa al terra sense cura, tant fa si es mulla, i es llança a salvar l’altre, que mar endins s’ofega i encara encerta a aixecar els braços

I neda frenèticament, neda com mai ha nedat, per salvar el seu company, a qui a penes distingeix, malgrat que suposadament la distància s’escurça,

Tot plegat seguit des de la platja per una comitiva de banyistes encuriosits que encapçalen els nens que aguanten el llibre regalat i les ulleres

I que amb els seus ulls menuts poden distingir els dos caps, tot i la llunyania, fins que en determinat moment ambdós desapareixen i ja no se’n torna a saber més.

Els dos perles

Un perla nel linguaggio della strada è un furbo che prende in giro gli altri.

E dunque, bene!, qui non abbiamo solo un perla, ma due. E in spiaggia, pienissima di persone credulone e rilassate. I due perla arrivano e piantano l’ ombrellone.

Mmmmmmmm… Ricomincio.

ELS DOS PERLES

I due perla arrivano alla spiaggia, piena a scoppiare. Stendono le stuoie. Si mettono la crema e si sdraiano al sole per un po’. Subito dopo, uno di loro si fa il bagno, e l’altro aspetta.

Di colpo, il perla che si sta facendo il bagno grida Una medusa, una medusa, così forte che subito si forma un cerchio intorno al luogo indicato.

Un uomo coraggioso si avvicina. La medusa sembra grande. Con un palo, la prende. È una borsa di plastica del supermercato avvolta in un pietra.

La gente si rivolge verso il posto dove stavano i due, i codardi che iniziarono tutto: non c’è nessuno. Nessuna traccia. Nessuno li ha visti. Come fossero spariti.

*

I due perla entrano in un bar di anziani, quelli dei sigari, bicchiere e commenti xenofobi. Chiedono al bancone e cominciano a bere. Improvvisamente si scambiano un bacio.

I parrocchiani li guardano con disillusione. Ci sono mormorii. A voce bassa parlano con poca fiducia dei ragazzi. Ciò nonostante, non si azzardano a dire niente.

I due perla si toccano. La cosa inizia ad essere scandalosa. “Andate in un hotel”, alla fine dice qualcuno. “Sì”, conferma un altro. Prendendo coraggio, a poco a poco, tutti dicono la loro.

Tra grida, spinte, insulti, colpetti e minacce riescono a farli uscire dal bar. Culattoni, culattoni, si sente per la strada, mentre loro se ne vanno tranquillamente mano nella mano.

*

I due perla vanno all’università. Nell’aula magna c’è un politico conservatore, affiancato da una cattedratica e una personalità del mondo della cultura.

All’improvviso, i due ragazzi saltano sul palco, sopra il tavolo delle personalità e iniziano a saltare come scimmie facendo versi e suoni gutturali di tutti i tipi.

Lo sconcerto è generale. Il politico cerca di farli scendere a colpi di giornale. La cattedratica gli domanda perché. La personalità non sa come reagire.

Alla fine, prima che il pubblico cerchi di linciarli, arrivano le guardie di sicurezza, però i perla, per un altro corridoio, si sfilano e spariscono.

*

I due perla sono alla fermata del metro Catalunya, nel centro della città. Sette e un quarto della mattina. Giorno feriale. Nei treni o nella fermata non ci sta neanche un ago. Salgono in un vagone.

Uno dei due perla indossa uno zainetto. Si sono messi vicino uno all’altro. In un momento concordato, iniziano a parlarsi in una lingua strana.

Si parlano quasi gridando, in faccia alle persone che stanno in mezzo ai due. Alzano ogni volta di più le braccia, gesticolano esageratamente e la gente è costretta a fargli spazio.

Alla stazione di Urquinaona, quello dello zainetto, lo lancia in aria, sopra le teste, mentre fa un orrendo grido di guerra con tutte le sue forze.

Fuggi fuggi generale, la massa di gente scappa dal metro gridando. Una bomba!, è l’espressione che tutti hanno in bocca. Isteria generale, fino a quando un coraggioso si assicura che nello zainetto non c’è niente.

*

I due perla sono ad un rinfresco artistico, all’inaugurazione di una mostra del figlio di un artista affamato che allo stesso modo si vuole aprire il cammino nel mondo della pittura.

Gli invitati sono vestiti in maggioranza in bianco e nero, facendo mostra dell’eleganza che viene con i soldi. Buffet, spumante e cool jazz rallegrano l’incontro.

I due perla iniziano a cantare canzoni death metal e ad agitare freneticamente la testa con i capelli aggiustati per l’occasione che sfiorano i bicchieri dei commensali.

Deathhhhhr, deathhh! Roooorrrrrr. Gli accordi di chitarra distorta al limite inondano la stanza e i quadri astratti si tingono dappertutto di ombre di corna sataniche.

L’artista, o detto meglio, l’aspirante artista, che in un vicino futuro rimarrà un semplice decoratore d’interni, e i suoi amici li spingono fuori spingendoli con la punta delle dita.

*

I due perla irrompono in un altro treno, questa volta in un vagone di un regionale, con una sciarpa sulla faccia, gilet, jeans, scarponi e speroni e berretto.

Tutti e due hanno due pistole in mano. Non dicono niente, solo puntano i passeggeri che spaventati iniziano a togliersi orologi, orecchini e collane mettendole in uno dei berretti.

Anche qualche portafoglio, quelli dei più spaventati, in pratica. I presunti banditi non dicono niente: si limitano a gesti.

La incomprensione si fa manifesta nelle facce degli attaccati, che aspettano un qualche segnale che li rilassi. Però questo non arriva e i dubbi e i timori crescono nella gente.

Quando entrano in un tunnel, va via la luce dal vagone. Urla isteriche, specialmente mascoline. Quando torna la luce, i due perla si sono volatilizzati, spariti.

*

I due perla questa volta appaiono ad un avvenimento sportivo che si celebra nelle strade di Barcellona. Una gara ciclistica con partenza e arrivo nella capitale catalana.

Un ciclista in fuga sta per arrivare al traguardo. Gli manca una piccola salita di duecento metri. Attraversa un tratto stretto e inizia il rettilineo finale.

È allora quando i due perla saltano nel bel mezzo della strada vestiti orribilmente e facendo grandi strombazzate, fino a sbarrare la strada al ciclista, che non può fare altro che fermarsi per non investirli.

Allo stesso tempo uno dei due perla con una sciarpa asciuga la fronte del ciclista, mentre l’altro gli mette davanti una cartina della città e gli insegna il Parc Guell.

Gli indica la montagna, nel momento in cui il resto del gruppo supera il ciclista solitario, che non si rende conto di quello che succede e cerca di arrivare, cerca certo, ma, ovviamente, non può.

*

Alla fine, i due perla tornano al palco iniziale e uno fa finta di soffocare mentre l’altro, passeggia vicino al mare leggendo distrattamente un libro.

Lo vede e chiude il libro, le avventure del Tirant, e lo dà a un bambino che stava facendo un castello di sabbia, e si toglie gli occhiali, che finiscono ad una bambina con un pallone.

E il perla si spoglia, lasciando i vestiti  in terra senza curarsene, non gli interessa se si bagnano, e si lancia a salvare l’altro, che nel mare si soffoca e ancora riesce ad alzare le braccia.

E nuota freneticamente, nuota come non ha mai nuotato, per salvare il suo compagno, che appena distingue, malgrado la distanza si accorci,

finalmente viene  seguito dalla spiaggia da una comitiva di turisti curiosi guidati dai bambini cui aveva dato il libro e gli occhiali

E che con i loro piccoli occhi potevano distinguere le due teste, anche se erano lontane, fino a quando i due spariscono e non se ne saprà mai più niente.

Eclipsi humà

-Hola. Què fas?

Eclipsi humà. En tal manera designava aquells que es posaven enmig de la barra, entre ell i la persona amb qui un segon abans intentava lligar.

Una esquena davant dels morros, mentre que en els instants anteriors havia tingut la bellesa davant, tant a tocar que creia que per fi no hauria de dormir sol.

“Torna al got”, es deia, dèbil d’esperit i de ganes de barallar-se com era. I bevia tota la nit fins que el tamboret era una prolongació de si mateix, cap a la barra inclinat.

El colze, el maleït colze, te l’hauries d’articular al cul, encertava a proferir, quan l’astre que havia interferit ja feia estona que havia desaparegut amb la lluna en qüestió.

Amb les llums enceses i la baieta a la mà, només un cambrer de mirada llastimosa. I ara marxa cap a casa, sense esma, que tots els carrers del Gòtic semblen iguals. I per quina banda?

Allà unes senyoretes que m’ho diran. No, no. No volia res més que saber i si no tindrien inconvenient d’indicar-me si… I ei! Què fan! Què! Que no vull res, que no, i marxeu! Fora!

Uf, quina manera de caure. Amunt, que tu pots. Ja han marxat. Sort, per què si no… I ostrrrrres! La cartera: la tinc. I el rellotge, no. I el mòbil. I… Ah no, les claus encara les tinc.

Hola. Hola, senyor guàrdia. M’han robat. No ho sé. Unes dones. Sí, disculpi el meu estat, disculpi, però… M’han robat, senyor gu… Arda… I no, no sé… On. Per allà.

Eren tres. No, no ho sé. Jo. He patit un eclipsi. Un eclipsi, sí. Un home se m’ha posat al mig a la barra quan parlava amb… Se n’ha anat amb ella i llavors jo…

Sóc físic, sóc. Professor emèrit de la pestigiosa Universitat de Barcelona. Professor de física aplicada dos. I de física compot-computacional quatre.

I m’han robat. Insisteixo: un eclipsi. Li exigeixo que… On és? No s’amagui. Ah! Aquí! És la seva obligació, senyor guàrdia. A mi sí: m’han robat, tres, eren tres.

Ja, ja ho sé, que cada dia n’hi ha, de robatoris, però és que. A mi. M’han robat. Barcelona no val res. Hi roben cada dia. Molta propaganda, molta Europa, i res. Res de res.

On era? On és? Senyor guàrdia! Ha marxat. Res, hauria de fer com Mozart. A  Don Joan. Don Giovanni! Pentiti! No. Pentiti! No Sí! No. NO NO nooooooooooooo.

No me’n penedeixo de res. Ha anat mai al Liceu? Quin gran final per a una òpera. I ara tornaria a beure. Un eclipsi humà en tota regla. Als inferns amb mi.

La lluna. Lluna baixa. Per què no m’udoles, tu? Parla, parla, parla. Escoltant-te estic. Aquí tens la meva mà. Et convido a sopar. Qui ha sopat mai amb la lluna? Qui?

Newton, Kepler, Einstein. Qui? Tal privilegi tan sols pot ser pels eclipsats d’aquest món, planeta insuls, la Terra. Et faré uns pebrotets al caliu i ja veuràs, lluna meva

Envermelliràs la teva cara com mai cap lluna hagi envermellit, tu, rodona meva, agafa’m. Anem avall, anem, que el món és rodó i la foscor que ens rodeja, també.

I si vénen més eclipsis, marxarem cap a França, que allà de segur que ens respectaran més i no ens caldrà amagar-nos mai més, em sents? Amagats, tapats ocults… Mai més.

Eclipsi humà

-Ciao. Che fai?

Eclissi umana. Così si riferiva a quelli che si appoggiavano al bancone, in mezzo a lui e alla persona con cui voleva provarci.

Una schiena davanti il muso, mentre un attimo prima davanti aveva avuto la bellezza, così vicino che per un attimo aveva creduto che non avrebbe dormito solo.

“Ritorna a bere”, diceva a se stesso, ormai debole d’animo e privo di forze per litigare. E beveva tutta la notte, fino a che lo sgabello su cui sedeva era una estensione del suo corpo inclinato sul bancone.

Il gomito, il maledetto gomito, dovresti mettertelo nel culo, proferiva, quando ormai l’astro che aveva interferito ormai era già scomparso con la luna in questione.

Con le luci accese e lo straccio in mano, rimaneva solamente un cameriere impietosito. E adesso se ne va a casa, svogliato, che tutte le stradine del Gòtic sembrano uguali. E da che parte ora?

Quelle signorine lì sapranno dirmelo. No, no.  Solo volevo sapere e se non avrebbero nessun inconveniente a indicarmi se….Ehi! Che fate! Non voglio niente, che no, andate via! Fuori!

Uff, non è maniera questa di cadere. Avanti su, tu sì che puoi. Sono andate via. Meno male, perché altrimenti……Porca puttana! Il portafoglio: ce l’ho. E l’orologio, no. E il cellulare. E… ah no, le chiavi di casa ancora ci sono.

Salve. Salve, signor vigile. Sono stato derubato. Non lo so. Delle donne. Sì, perdoni la mia condizione, mi perdoni, però…Mi hanno rubato, signor vi…Gile…E no, non so….dove. Da quella parte.

Erano tre. No, non lo so. Io. Sono stato eclissato. Un’eclissi, sì. Un uomo si è messo in mezzo al bancone mentre parlavo con…Se ne è andato con lei e allora io…

Sono un fisico, sono. Professore emerito della prestigiosa Universitat de Barcelona. Professore di fisica applicata due. E di fisica compot-computazionale quattro.

E mi hanno rapinato. Insisto: una eclissi. Le esigo che…Dov’è? Non si nasconda. Ah! Qui! È un suo obbligo, signor vigile. A me sì: mi hanno rapinato, tre, erano in tre.

Si, lo so già, che ogni ce ne sono di furti, però la cosa è che.. A me. Mi hanno rubato. Barcelona non vale niente. Ci rubano ogni giorno. Molta propaganda, molta Europa, e niente. Niente di niente.

Dove era? Dov’è? Signor polizia! È andato via. Niente, dovrei fare come Mozart. Al Don Giovanni. Don Giovanni! Pentiti! No. Pentiti! No Sí! No. NO NO nooooooooooooo.

Non mi pento di nulla. È andato mai al teatro Liceu? Un gran finale per un’opera. E ora me ne tornerei a bere. Una eclissi umana in piena regola. Al diavolo con me.

La luna. Luna calante. Perché non mi ululi, tu? Parla, parla, parla. Ti sto ascoltando. Eccoti la mia mano. Ti invito a cena. Chi ha cenato mai con la luna? Chi?

Newton, Keplero, Einstein. Chi? Un simile privilegio solo appartiene agli eclissati di questo mondo, pianeta insulso, la Terra. Ti farò due peperoni arrosto e vedrai tu, luna mia

Arrossirai come mai nessuna luna è arrossita prima, tu, rotonda mia, prendimi. Scendiamo, andiamo, che la terra è rotonda e la notte che ci circonda, anche.

E se ci saranno altre eclissi, ce ne andremo in Francia, che lì sicuro ci rispettano e non dovremo più nasconderci, mi senti? Nascosti, coperti, occulti….Mai più.

Metti "Mi piace" alla nostra pagina Facebook e ricevi tutti gli aggiornamenti de L'Undici: clicca qui!
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

Tag

Chi lo ha scritto

giorgio marincola

Giorgio Marincola è/è stato, in ordine sparso: fisico teorico, diplomato in sandwich-making al 67, Pret-a-Manger, Tottenham court road, "no-global" ante-litteram con le mani bianche a Genova 2001,  Ph. D., campione paesano di calcio "a portine", ricercatore alla University College London (a pochi metri da Tottenham Ct. Rd.), rifugista-capo-sguattero al Calvi, professore universitario associato, programmatore HPC e Android, ballerino di lindy hop, ingegnere di sistema, scarso chitarrista e scialpinista in lento miglioramento. Vive/ha vissuto diversi anni in tre-quattro paesi europei e a Londra. Si esprime fluentemente in 4 lingue e un dialetto, tipicamente a due a due. È tra i fondatori de L'Undici.

Perché non lasci qualcosa di scritto?

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *