Contes Irregulars – Atomo 6

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

Contes Irregulars non è l’opera di un folle.

Moderno Don Chisciotte del delta dell’Ebro, nel sud della Catalogna occidentale, Xavier Pujals “Lo Surenyo” ci offre una raccolta di racconti brevi e “irregolari”, apparentemente sconnessi l’uno dall’altro e fuori da ogni regola imposta di rima e punteggiatura.
LosurenyoUn sguardo irriverente, cinico e sensibile sul mondo moderno afflitto da una crisi globale che colpisce ogni ambito dal personale al sociale. Un invito a riscoprire la semplicità e l’essenza delle relazioni personali, della natura, della terra e delle proprie radici.

L’11 è lieto di presentarvi questa raccolta de Lo Surenyo, pubblicando per ogni uscita un Atomo letterario contente due racconti in versione originale in catalano con traduzione in italiano a fronte.

Buona lettura!

Estígia

- Ara mateix ens trobem just al davant del comerç que acaba de llançar-nos aquesta bomba informativa que ha col·lapsat webs i portades informatives del món sencer.

La notícia en qüestió no és altra que, com tots vostès hores d’ara ja deuen saber per l’ampli ressò obtingut, la creació de la primera agència de viatges per a suïcides de tot el món.

De fet, de moment, que nosaltres hàgim pogut saber, per mitjà de les nostres fonts, es tracta de l’únic negoci d’aquest tipus especialitzat en tan particular clientela,

Tot i que certes companyies del sector ja han mostrat el seu interès a obrir negocis similars a aquest, el cert és que ara per ara Estígia -que així s’anomena la botiga- no té competència coneguda.

Per confirmar tot plegat, i malgrat les cues que veuen aquí darrere meu, podem entrevistar un momentet el responsable de la idea, el senyor Vax Jalus. Bona nit, senyor Jalus.

- Bona nit.

- Gràcies, en primer lloc, per atendre els nostres micròfons. Em podria comentar, per començar, en què consisteix exactament la iniciativa? Quins són els eixos centrals del seu negoci?

- Bé, la nostra idea principal és la d’oferir un servei al qual moltes persones no han pogut accedir fins ara, que és el de tenir la garantia d’un suïcidi decent, amb el seu posterior enterrament,

Per la qual cosa portem el client al lloc triat, ens ocupem de la seva estada i de, posteriorment, recollir el cos i transportar-lo un cop mort al lloc d’origen, amb la repatriació del cadàver quan sigui necessari.

- Tenen un modus operandi com el de les altres agències de viatges, de les diguem-ne- normals, excepte en això de fer-se càrrec del mort, però si no m’equivoco la seva oferta és amplíssima, oi?

- Sí, efectivament, tant pel que fa als possibles destins, que inclouen indrets típics i de gran bellesa com Niágara, el Gran Canyó, el Vesubi, la Gran Muralla, l’Antàrtida o l’espai,

I d’altres menys estimulants, més sòrdids -si vostè vol dir-li així- com ara metros, vies de tren, barrancs, ponts, penya-segats, torres d’alta tensió, cables pelats, centrals nuclears accidentades, etc.;

I això a causa del gran ventall de gent que abastem, que inclou gent de totes les edats, ja que fins i tot incloem famílies senceres, com pot comprovar vostè mateixa amb la cua que hi ha rere meu.

- Precisament en aquest moment anava a indicar als nostres espectadors que paressin atenció, en efecte, en la llarguíssima cua que dóna la volta a l’illa de cases en què hi ha l’esmentada agència.

Hi podem observar diversos tipus de persones, des de les que la crisi els ha colpit durament a les pertanyents a les classes més benestants, a les quals el tedi sembla haver-los marcat de per vida,

Gent grassa, prima, sana i malalta, individus que volen acabar amb la soledat, famílies amb problemes, religiosos, ateus, gent famosa, anònima, vells que no es poden moure, joves alegres…

No té por, senyor Jalus, atès que es tracta d’un model de negoci totalment insòlit i nou quant a la seva concepció i execució, que les autoritats pertinents emprenguin represàlies legals contra vostè?

Recordi que el suïcidi és considerat un pecat capital per la religió catòlica des de fa segles, i en el nostre país la incitació al suïcidi és delicte penat amb fins sis anys de presó.

- Jo no incito al suïcidi a ningú, ni tan sols l’assisteixo o l’estimulo o com li vulgui dir. Únicament poso a l’abast del suïcida totes les comoditats disponibles i fer-los possible el seu somni.

Vostè sap, senyoreta, quants dels seus telespectadors no desitjarien ara mateix acabar d’un mode digne la seva existència sense haver de recórrer a mesures dràstiques que,

Víctimes de la precipitació, solen fallar i sovint provoquen més frustració, quan no minusvalies, mutilacions i estats vegetatius, perquè la gent mal assessorada, pot fer autèntiques bestieses.

- Per acabar, ja, senyor Jalus, quin futur li augura al seu negoci? És cert que vist que és un èxit i ho serà en el futur, segons les previsions, pensa muntar parcs temàtics a l’estil Disney?

- Sí i no. El que tenim previst és muntar un parc de Destruccions a Barcelona, concretament a la part de la muntanya de Montjuïc que dóna al mar, entre el cementiri i el castell,

Amb tota mena de possibilitats per finir el vostre patiment i obrir els braços a una nova realitat, molt més calmada, ja sigui mitjançant salts, penjaments, execucions –si se’ns permeten…

És a dir, un autèntic paradís per a la vella mort, a qui ja es hora de deixar-la de vestir de negre i passar a passejar-la vestida de color i acompanyar l’acte amb música, espectacles i focs d’artifici

Que la mort la pateixen els que es queden, però els que se’n van… Per als que se’n van una festa grossa, si us plau, que per a alguna cosa ens ha de servir la civilització.

- Moltes gràcies un altre cop, senyor Jalus. I així tornem la connexió als nostres estudis centrals. Els ha informat Erinea Montsant des de la seu de l’agència de viatges Estígia. Bona nit.

Estígia

-Siamo adesso proprio davanti alla sede che giusto ora ci ha dato questa bomba di notizia che ha risuonato con fragore per tutti i siti web e copertine del mondo.

La notizia in questione non  è altra che, come tutti voi dovreste sapere ora, la creazione della prima agenzia per suicidi al mondo.

Infatti, per ora, per quello che possiamo sapere dalle nostre fonti, si tratta dell´unica impresa di questo tipo, specializzata in una clientela così particolare.

Anche se altre imprese si sono mostrate interessate ad aprire un business simile, di sicuro adesso Estígia, così si chiama l´impresa, non ha nessun concorrenza.

Per confermare tutto ciò di sicuro, e malgrado le code che vedete qui dietro di me, possiamo intervistare un momentino il responsabile dell´idea, il signor Vax Jalus. Buona sera signor Jalus.

-Buona sera.

-Grazie. Prima di tutto, mi potrebbe spiegare in che consiste esattamente la vostra proposta? Su che principi si basa il suo business?

-Beh, la nostra principale idea è quella di offrire un servizio del quale molte persone non hanno potuto usufruire fino adesso, che è quello di avere la garanzia di un suicidio decente, con incluso la posteriore sepoltura,

Perciò noi portiamo il cliente al luogo scelto, ci occupiamo del suo soggiorno e, in seguito, di raccogliere il corpo e trasportarlo al luogo d´origine, con la rimpatrio del cadavere se necessario.

-Avete un modus operandi simile a quello delle altre agenzie di viaggi, quelle diciamo normali, se non per il fatto di farsi responsabili del morto, però se non mi sbaglio l´offerta è molto ampia vero?

Sì, in effetti  offriamo molte possibilità, che includono mete tipiche e molto belle, come le cascate del Niagara, il gran canyon, il Vesuvio, la grande muraglia cinese, l´Antartide o lo spazio,

Ma anche altre meno stimolanti, più inquietanti -se vuole chiamarle così-  come per esempio metro, binari del treno, burroni, ponti, scogliere, torri dell´alta tensione, cavi scoperti, centrali nucleari malfunzionanti, ecc. ecc.

Tutto questo a causa del gran ventaglio di gente con cui trattiamo,  persone di tutte le età, incluso famiglie intere, come può comprovare lei stessa dalla fila che vede dietro di me.

-Proprio adesso volevo raccomandare ai nostri spettatori di prestare attenzione alla lunghissima coda che fa il giro del palazzo dell´agenzia.

Ci potete trovare diversi tipi di persone, da quelle colpite duramente dalla crisi, a quelle che appartengono alle classi piú benestanti, le quali la noia sembra aver marcato vitanaturaldurante.

Gente grassa, magra, sana e malata, individui che non sopportano più la solitudine, famiglie con problemi, religiosi, atei, gente famosa e anonima, vecchi che non riescono a muoversi, giovani allegri….

Non ha paura, signor Jalus, visto che si tratta di un modello di business totalmente nuovo riguardo alla sua creazione e implementazione, che le autorità delegate intraprendano iniziative legali contro di lei?

Ricordi che il suicidio è considerato un peccato capitale per la religione cattolica da secoli, e nel nostro paese l´incitazione al suicidio è un delitto con condanne fino a sei anni di prigione.

-Io non invito nessuno a suicidarsi, e neanche aiuto o stimolo, o come voglia dire lei, nessuno. Solo rendo disponibile al suicida tutte le comodità e il realizzarsi suo sogno.

Lei sa, signorina, quanti dei suoi telespettatori non desidererebbero adesso porre fine alla proprio esistenza in un modo degno, senza dover ricorrere a misure drastiche che, a causa della fretta, di solito non funzionano e spesso provocano più frustrazione, quando non si convertono in deficienze, mutilazioni e stati vegetativi, perché la gente con cattivi consiglieri può fare autentici disastri.

-Per concludere, signor Jalus, che futuro augura alla sua impresa? È vero che, visto il successo di adesso e futuro, viste le previsioni, che sta pensando di costruire un parco tematico stile Disney?

-Sì e no. Quello che abbiamo previsto è costruire un parco di distruzioni a Barcellona, concretamente nella parte di montagna del Montjuïc che si affaccia sul mare, fra il cimitero e il castello,

Con un sacco di possibilità per terminare il vostro supplizio e aprire le braccia a una nuova realtà, più calma, facendo uso, se ce lo permetteranno, di salti, impiccagioni, esecuzioni, …

Insomma, un vero paradiso per la vecchia morte, perché è ora di smettere di vestirla di nero, e iniziare a dipingerla vestita di colori e accompagnando l´atto con musica, spettacoli e fuochi d’artificio.

Perché la morte deve soffrirla chi resta, però quelli che se ne vanno….per quelli che se ne vanno una grande festa, per favore, perché per qualcosa ci deve servire la civilizzazione.

-Grazie di nuovo, signor Jalus. E cosí restituiamo la linea ai nostri studi centrali. Vi ha informato Erinea Montsant dalla sede dell’agenzia di viaggi Estígia. Buona sera.

Robàlia

Que no ho volia dir, però a voltes el meu mal aspecte provoca desconfiances. Quarantè, barbut, encongit, mig calb, amb roba vella, sense planxar, les dents esgrogueïdes, cara de pobletà i, a sobre, un llibre a la mà.

No és gens estrany que quan entri al metro algunes bosses se m’amaguin, algunes mans a la butxaca i una passa més enllà de mi per si de cas, no fos cas que. Mai se sap amb un quarantanyès que mira a tothom encuriosit.

Succeeix, doncs, que l’altre dia, tot llegint en un vagó com Bernhard anomenava feixista a tot déu que tingués dos dits d’austríac, amb l’emoció de la invectiva, de sobte, vaig tornar a la terra tot adonant-me que era la meva parada.

Corrents vaig tancar el llibre i em vaig precipitar cap a la porta abans no haguessin baixat els passatgers del tren i comencessin a pujar els que esperaven a l’andana. I de tal manera i amb tal rapidesa que vaig empènyer amb el llibre

La bossa de mà de la dona que tot just descendia a l’andana davant meu. La parada en qüestió era Sagrada Família. Plena de robatoris a diari. Paradís dels furts. Curiosament, el malson més gran per a molts turistes. Robàlia.

En notar el contacte del llibre a la seva bossa, la dona es va girar amb una mala llet impressionant, em mirà de fit a fit, desafiant, alhora que estirava la bossa cap a si mateixa i la començava a obrir. En va treure el moneder, les claus…

Jo havia pronunciat un “perdó” gairebé inaudible i d’una timidesa que ella no percebé o bé no sentí o no en va voler fer cas, i amb pas enèrgic arrencà a caminar davant meu cap a les escales mecàniques que portaven a la sortida

I quan semblava que l’incident no aniria a més, jo, que havia mantingut una distància prudent amb ella i les assassines mirades que en tombar-se m’anava proferint, me la vaig trobar al capdamunt de les escales parlant amb els guàrdies

Al temps que assenyalava la meva cada cop més poca persona, a la qual els uniformats es dirigiren i aturaren, al temps que notava com es feia un cercle al meu voltant i un parell d’aquells d’energúmens m’agafaven de la camisa

La meva mediocre camisa i m’estiraven i insults i amenaces i la policia on és, truca-la, i quin deliri si jo només jo només i “deu ser d’aquests immigrants, segur” “que no ho veus, quina fila” i adéu món que fins aquí he arribat

“Te vas a enterar, capullo” va ser el darrer que vaig sentir, perquè aleshores em vaig abstreure a la infantesa, a quan el poble i el camp i els préssecs i mon pare i ma mare i mon germà i jo al costat i que bucòlic em semblava allò llavors

Amb el tractor carregat de canyes i borrasses i el cabàs i sobretot de sacs d’olives, sacs plens d’olives que no sé de què em parla jo no he fet res deixi’m en pau i no he robat res només he topat i el tractor i el gos a sobre, als genolls

I aquella vall sense aigua i plena de canyes i pedres, al capvespre, sí, al capvespre era, ho recordo com si fos ara, per la vall sí, i no existia res més que el tractor la vall la família les olives i el gos a sobre les cames, les meves cames, tractor.

Robàlia

Non vorrei dirlo, però a volte il mio brutto aspetto provoca sospetto. Quarantenne, barbuto,  ingobbito, mezzo calvo, con robba vecchia, senza stirare, i denti ingialliti, faccia da burino e, per di più, un libro in mano.

Non c’è da stupirsi se quando entro in metro alcune borse si nascondono, alcune mani si mettono in tasca e via un passo più in là non si sa mai, non fosse che. Con un quarantenne che guarda tutto e tutti incuriosito non si sa mai.

Accadde, quindi, che l’altro giorno, leggendo in un vagone come Bernhard chiamava fascista a chiunque avesse due dita d’austriaco, con l’emozione dell’invettiva, all’improvviso mi accorsi che era la mia fermata.

Chiusi il libro di corsa e mi precipitai verso la porta prima che scendessero i passeggeri del treno e iniziassero a spingere per salire quelli che aspettavano sulla banchina. E di una manera e una rapidità che spinsi con il libro

La borsa della donna  che scendeva davanti a me. Sagrada Familia era la fermata in questione. Ogni giorno un un sacco di borseggi. Il Paradiso del furto. Curiosamente, il maggiore incubo per molti turisti. Robàlia.

Al notare il contatto del libro con la sua borsa, la donna si girò con una incazzatura impressionante, mi fissò dritto neglio occhi, sfidante, mentre tirava la borsa verso di sé ed iniziava ad aprirla. Ne tirò fuori il portamonete, le chiavi…

Io avevo proferito un “mi scusi” quasi inudibile e di una timidezza che lei non se lo percepì o non lo sentì o non ci volle fare caso, e con passo energico iniziò a camminare davanti a me in direzione alla scala meccanica che conduceva all’uscita.

E quando sembrava che l’incidente già non importasse più, io, che mi ero mantenuto ad una distanza prudente da lei e dai suoi sguardi assassini che mi proferiva quando si girava verso me, me la trovai  in cima alle scale parlando con due guardie

Mentre indicava la mia sempre più persona da poco, verso cui quelli in uniforme si diressero e che fermarono, intanto si formava un cerchio di persone intorno a me e un paio di energumeni mi strattonavano per la camicia

La mia mediocre camicia e mi strattonavano e mi lanciavano insulti e minacce e la polizia dove sta, chiamala, però che delirio se io solo io solo e “sicuro deve essere uno di questi immigranti” “però non vedi che fila ” e ciao mondo che fin qui sono arrivato

“La pagherai cara, testa di cazzo” fu l’ultima cosa che sentii, visto che allora iniziai ad astrarmi fuggendo all’infanzia, a quando  il paese e i campi e le pesche e mio padre e mia madre e mio fratello ed io al suo fianco e che bucolico che sembrava tutto ciò allora

Con il trattore carico di canne e reti e la cesta e soprattutto di sacchi di olive, sacchi pieni di olive che non so di cosa mi parla io non ho fatto nulla mi lasci in pace  non ho  rubato nulla  ho solamente  urtato e il trattore con il cane sopra le ginocchia

E quella valle senz’acqua e piena di canne e pietre, alla sera, sì, alla sera era, lo ricordo come se fosse ora, per la valle sì, e non esisteva nient’altro che il trattore la valle la famiglia le olive il cane sulle gambe, le mie gambe, trattore.

Metti "Mi piace" alla nostra pagina Facebook e ricevi tutti gli aggiornamenti de L'Undici: clicca qui!
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

Tag

Chi lo ha scritto

giorgio marincola

Giorgio Marincola è/è stato, in ordine sparso: fisico teorico, diplomato in sandwich-making al 67, Pret-a-Manger, Tottenham court road, "no-global" ante-litteram con le mani bianche a Genova 2001,  Ph. D., campione paesano di calcio "a portine", ricercatore alla University College London (a pochi metri da Tottenham Ct. Rd.), rifugista-capo-sguattero al Calvi, professore universitario associato, programmatore HPC e Android, ballerino di lindy hop, ingegnere di sistema, scarso chitarrista e scialpinista in lento miglioramento. Vive/ha vissuto diversi anni in tre-quattro paesi europei e a Londra. Si esprime fluentemente in 4 lingue e un dialetto, tipicamente a due a due. È tra i fondatori de L'Undici.

Perché non lasci qualcosa di scritto?

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *